Публічна інформація

Умови використання сайту

Увага! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт.

Використання сайту

Сайт TravelSiM.ua (далі «TravelSiM») дозволяє вам переглядати та завантажувати матеріали цього сайту (далі «Сайт») тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження вами всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, що містяться у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях. Заборонено змінювати матеріали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх у будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних чи комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах заборонено.

 

Відмова від відповідальності

Матеріали та послуги цього сайту надаються «як є» без жодних гарантій. TravelSiM не гарантує точності та повноти матеріалів, програм і послуг, що надаються на цьому Сайті. TravelSiM в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали та послуги, що надаються на цьому Сайті, а також у згадані в них продукти та ціни. У разі, якщо матеріали та послуги на цьому Сайті застаріють, TravelSiM не зобов'язана оновлювати їх. TravelSiM за жодних обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включно з, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього сайту.

 

Реєстрація на сайті

Реєструючись на Сайті, ви погоджуєтеся надати достовірну та точну інформацію про себе і свої контактні дані.

У результаті реєстрації ви отримуєте логін і пароль, за безпеку яких ви несете відповідальність. Ви також несете відповідальність за всі дії під вашим логіном і паролем на Сайті. У разі втрати реєстраційних даних ви зобов'язуєтеся повідомити нам про це.

 

Зворотний зв'язок і коментарі

Звертаючись до нас або залишаючи коментарі на сайті, ви несете відповідальність, що це повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, суперечить моральним нормам, порушує авторські права, пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб або організацій, а також будь-яким іншим чином порушує чинне законодавство України. Ви погоджуєтеся, що будь-яке ваше повідомлення TravelSiM може видаляти без вашої на те згоди, а також безоплатно використовувати на власний розсуд. TravelSiM не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачами Сайту.

 

Використання персональних даних

Ми використовуємо різні технології для збирання та зберігання інформації, коли ви відвідуєте сайт TravelSiM. Це може включати в себе запис одного або декількох кукі або анонімних ідентифікаторів. Ми також використовуємо кукі й анонімні ідентифікатори, коли ви взаємодієте з послугами, запропонованими нашими партнерами, як-от рекламні послуги, наприклад, що можуть з'явитися на інших сайтах.

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти про надання послуг рухомого зв’язку TravelSiM

ТОВ «УТТ», в особі директора Яструбинського О.В., що діє на підставі Статуту, на підставі Агентського Договору Nr. UKR2 від 1.09.2008 року за дорученням фірми ОÜ «Top Connect» (юридична особа, зареєстрована за законодавством Естонської Республіки під реєстраційним кодом 10668897, що отримала ліцензії̈ NoTL00-1896 від 02.01.2001 року та NoTL03-1568 від 4.12.2003 року, що видані Естонським департаментом зв’язку для здійснення діяльності в області електронного зв’язку, чий зареєстрований офіс є: Väike-Paala 1, Tallinn, 11415, Estonia представлена учасником правління Max Rivshin, що діє на підставі Статуту, далі іменована надалі «Top Connect»), надалі «Агент» і Абонент уклали цей Договір відповідно до нижченаведених умов:

1. ПОСЛУГИ
1.1. На основі та умовах цього Договору Top Connect надає Абоненту послуги стільникового (рухомого) зв’язку стандарту GSM (надалі Послуги) за цінами, що вказані в Тарифах. Інформацію про ціни і послуги можна отримати в Інтернеті на домашній сторінці Агента Top Connect –ТОВ «УТТ» (/).
1.2. Top Connect надає послуги, використовуючи мережі Еліон, інших операторів і власну мережу. Послуги можна використовувати тільки з номера виділеного при укладанні цього договору. Місцем надання послуг Top Connect вважається територія Естонії. Послуги можуть надаватися в інших країнах в режимі роумінгу місцевими операторами зв’язку відповідно до угод Top Connect. Країни дії роумінгу і ціни на такі послуги вказані в Тарифах на домашній сторінці ТОВ «УТТ»(/).
1.3. Умовою надання Послуги є наявність у Абонента справного абонентського пристрою та сім-картки TravelSiM оператора Top Connect. Сім- картка видається Абоненту при укладанні цього Договору.
2. ОПЛАТА ПОСЛУГ
2.1. Абонент сплачує Послуги шляхом активації карт передплати відповідно до викладених на ній інструкцій або прямим поповненням через електронні системи прийому платежів, з якими Агентом укладені відповідні договори.
2.2. Top Connect має право односторонньо змінювати розцінки на Послуги. Top Connect сповіщає Абонента про такі зміни.
3. НЕСПРАВНОСТІ
3.1. Top Connect не несе відповідальності за експлуатацію і працездатність абонентського пристрою, а також за надання та якість послуг операторів інших мереж.
3.2. В разі, якщо несправність знаходиться в мережі Top Connect або його обладнанні, Top Connect зобов’язується усунути її в розумні строки. Про несправності необхідно повідомити за телефонами +372-6868-000 або +38-044-225-8008.
4. ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА
4.1. Абонент використовує Послуги згідно з цим Договором, правовими актами і добрими традиціями. Використання Послуги на шкоду іншим особам забороняється.
4.2. Абонент не має права створювати перешкоди Top Connect або іншим операторам як при використанні Послуги так і будь-яким іншим способом.
5. TOP CONNECT ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ
5.1. Забезпечити Абоненту можливість використання Послуги.
5.2. Усувати несправності у відповідності з розділом 3 цього договору.
5.3. Забезпечити якість Послуги згідно вимогам правових актів Естонії̈.
6. ОБМЕЖЕННЯ ПОСЛУГИ АБО ЇЇ ПРИПИНЕННЯ
6.1. Top Connect має право обмежити використання Послуги або призупинити її, якщо:
6.1.1. Абонент не сплатив Послуги;
6.1.2. Абонент під’єднав до мережі несправне або не відповідне вимогам абонентське обладнання.
6.1.3. Обмеження або припинення Послуги викликано установкою, ремонтом або обслуговуванням мережевих пристроїв або телекомунікаційних мереж.
6.2. У випадку обмеження, або припиненні з боку Top Connect використання Послуги Абонентом, Top Connect повідомляє Абонента про таке обмеження або призупинення. В тому випадку, якщо вказане обмеження або призупинення викликані установкою, ремонтом або обслуговуванням мережевих пристроїв або телекомунікаційних мереж або іншими причинами, за які відповідає Top Connect останній повідомляє Абонента також про строки відновлення надання Послуг Абоненту.
6.3. Послуги призначені для використання за межами території України та надаються за її межами.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Top Connect несе відповідальність лише за перешкоди і пошкодження, що виникли в мережі Top Connect.
7.2. Top Connect не несе відповідальність за несправності, викликані в мережах інших операторів, що не знаходяться під контролем Top Connect.
7.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).
7.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання Договору, викликане непереборними силами.
8. СТРОК ДІЇ, ПРИЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Договір укладається на невизначений строк.
8.2. Абонент має право роз торгнути Договір в будь-який момент, письмово сповістив про це Top Connect.
8.3. Top Connect має право припинити Договір, якщо він був призупинений на основі пункту 6.1.2 і причини, за якими Договір був призупинений або обмежений, не усунені протягом місяця, або сторони не прийшли до угоди про зміну умови Договору.
8.4. Top Connect має право припинити обслуговування сім-карт з номерами за умови відсутності активності (користування або поповнення балансу) протягом більше, ніж 18 місяців. Після припинення обслуговування відновлення номеру та/або балансу не передбачено.
9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
9.1. Якщо Абонент оскаржує правильність тарифікації наданих Послуг або має претензії до якості Послуг, він повідомляє про це Top Connect. Top Connect має право зажадати надання претензії письмово.
9.2. Top Connect розглядає претензії та виносить рішення протягом 15 робочих днів з моменту отримання. Якщо рішення не задовольняє Абонента і сторони не вирішать питання шляхом переговорів, то спір вирішується згідно законодавству Естонської Республіки.
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Цей договір регулюється законодавством Естонії. Спори і розбіжності підлягають обов'язковому претензійному розгляду. В разі недосягнення згоди спір передається на розгляд до суду.
10.2. Top Connect зберігає конфіденційність даних Абонента, отриманих при укладанні Договору або в ході його виконання й оголошує їх третіми особами тільки у порядку, встановленому законом.

Реквізити ТОВ «УТТ»:
ЄДРПОУ 35829913.
п/а: м. Київ, 01054, а/с Nr. 19.
ю/а: м. Київ, вул. Володимирська, 7, офіс 1.
п/р: 26004014037136 в АТ «Укрексімбанк» в м. Києві, МФО 322313. t: (044) 225-8008.
Реквізити «Top Connect»:
ОÜ «Top Connect»
Väike-Paala 1, Tallinn, 11415, Estonia. e: info@topconnect.com
t: +372-6868-000.

 

 

09.2017

Завантажити публічну оферту

Політика приватності
 1. TravelSiM(далі – Компанія), здійснює оброблення персональних даних (ПД) усіх суб’єктів ПД, відповідно до чітко встановлених цілей такої обробки (у залежності від виду ПД, що обробляються) та виключно на підставі чітко вираженої, конкретної не двозначної, явної та підтвердженої згоди суб’єктів ПД.
 2. ПД – це всі та будь-які данні, що надають можливість чітко ідентифікувати суб’єкта ПД, як конкретно визначену фізичну особу. Зокрема йдеться про ПІБ, адреса, номер телефона, місцезнаходження, ІР адреса, тощо.
 3. Суб’єктами ПД – є всі та будь-які фізичні особи, що отримують послуги, знаходяться у трудових чи договірних стосунках з Компанією та добровільно передають Компанії свої ПД з метою їх оброблення будь-яким шляхом, відповідно до законодавства.
 4. Цілі обробки ПД визначаються у договорах, що укладаються з Компанією, Умовах використання її телекомунікаційних мереж, відкрито публікуються на Веб-сайті Компанії або доводяться до суб’єктів ПД іншим шляхом, перед отриманням від них згоди на оброблення ПД.
 5. Оброблення ПД без отримання чітко визначеної згоди суб’єкта ПД, або у супереч визначеної для такого оброблення мети – заборонене та в жодному випадку не здійснюється Компанією.
 6. Згода на оброблення ПД – це будь-яке вільне волевиявлення суб’єкта ПД, виражене в дії або заяві, що може бути підтверджене технічним обладнанням Компанії чи будь-яким іншим шляхом та однозначно свідчить про бажання суб’єкта ПД надати Компанії згоду на оброблення його ПД.
 7. Згода може бути відкликана чи обмежена суб’єктом ПД у тієї ж формі, що її було надано. Суб’єкт ПД на будь-якому етапі їх оброблення має право звернутися до Компанії з вимогою анонімізувати ПД, обмежити чи припинити їх оброблення. Звернення про анонімізацію, обмеження чи припинення оброблення ПД має здійснюватися у формі, що чітко свідчить про факт звернення саме від того ж суб’єкта ПД, яким було надано Згоду на їх оброблення.
 8. Оброблення ПД у Компанії здійснюється шляхом, збирання, збереження, автоматичної обробки в автоматизованих/інформаційних системах, профілювання, аналізу, обліку, іншими засобами, відповідно до законодавства.
 9. Оброблення ПД розпорядником, третьою особою чи за межами України може здійснюватися виключно за Згоди суб’єкта ПД. На розпорядника та третіх осіб, що здійснюватимуть оброблення ПД на підставі відповідних угод з Компанією розповсюджуються всі передбачені законодавством вимоги та відповідальність щодо збереження та схоронності ПД.
 10. Компанія несе усю, передбачену законодавством відповідальність за збереження ПД, наданих їй для обробки. Уся інформація, що містить ПД – є суворо конфіденційною і не може розповсюджуватися жодним чином без відповідної згоди на це суб’єкта ПД, окрім випадків прямо передбачених Законами України.
 11. У разі витоку ПД, що обробляються, Компанія зобов’язана проінформувати суб’єкта ПД та відповідальний орган державної влади (контролюючий орган країни ЄС – для суб’єктів ПД – резидентів країни – члена ЄС) у встановленому порядку.
 12. Компанія несе відповідальність за оброблення ПД у чіткій відповідності до мети обробки, інших вимог законодавства у сфері захисту ПД. У Компанії призначено посадову особу, відповідальну за захист та обробку ПД, постійно вживаються заходи, щодо підвищення ефективності процесів оброблення ПД. З приводу обробки та захисту ПД звертайтеся за адресою вул. Хрещатик, 15, Пасаж, під’їзд 11, Київ, 01001 електронною адресою support@travelsim.ua та/або телефонам: +38 (044) 225 8008 
Контакти для органів правопорядку

 

Наразі звертаємо увагу, що відповідно до умов Агентських Договорів № UKR7, № UKR2, укладених між  ТОВ "Травел7" (Агент), ТОВ "УТТ" (Агент) та Компанією "Top Connect OU" (Оператор), останній доручив Агентові здійснювати організацію та контроль надання послуг з поповнення рахунків клієнтів Оператора дозволеними способами, в тому числі через торгівельні, платіжні автомати, банкомати та мережу Інтернет, а також продаж (розповсюдження) на території України карт "TravelSIM" для можливості користування роумінговим зв'язком.

Водночас, надання будь-якої інформації щодо абонентів "TravelSIM", зокрема, але не виключно, щодо місця та дати придбання sim-картки, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та його адресу, адреси місцеперебування абонентів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання, а також отримання абонентами інших послуг та їх тривалості, знаходиться поза технічною можливістю ТОВ "Травел7", ТОВ "УТТ".

Одночасно просимо враховувати, що вичерпну інформацію у повному обсязі щодо обслуговування абонентів "TravelSiM" можливо отримати лише англійською, естонською або російською мовами, безпосередньо у Оператора роумінгового зв'язку ОÜ «Top Connect» за наступними реквізитами:

 

ОÜ «Top Connect»

Väike-Paala 1

11415 Tallinn

Estonia

Email: info@topconnect.ee
Tel: +372-6868-000.